„ZERO MINDSET – Zero wypadków” – system prewencji

Metryka praktyki

Firma: Sodexo,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Obszary zarządzania technicznego nieruchomościami i gastronomii to środowiska pracy, w których kluczowa jest prewencja naruszeń bezpieczeństwa. W ramach systemu prewencji „Zero mindset – Zero wypadków” każdy pracownik Sodexo Polska zapraszany jest do zainstalowania na swoim telefonie aplikacji Sodexo, która pozwala na samodzielne, intuicyjne monitorowanie bezpieczeństwa w zakładzie pracy i zgłaszanie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. Firma obsługuje w ten sposób dużą liczbę zgłaszanych zdarzeń, co wskazuje na zaangażowanie pracowników w zagadnienia związane z BHP oraz na przekonanie, że świadomość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji przekłada się na większą uważność przy wykonywaniu danej czynności. W 2022 r. zgłoszono 5721 zdarzeń.