Zdrowie na TAK

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2014

Orange Polska w ramach przedsięwzięcia Zdrowie na TAK współpracuje z firmą Job Impulse, koordynatorem programu społecznego „Tak-pełnosprawni”, wspierającego zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami i zapobieganie dyskryminacji tej grupy społecznej. Jednym ze wskaźników efektywności programu Zdrowie na TAK był wzrost liczby pracowników Orange Polska i Orange Customer Service, którzy dostarczyli pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności. Na koniec 2014 roku orzeczenia zostały przekazane przez 275 osób, co stanowi 82-proc. wzrost w stosunku do końca 2013 roku. Dzięki programowi pracownicy z niepełnosprawnościami zyskali dostęp do zespołu ekspertów, który służy im konsultacjami, otrzymali też wsparcie finansowe i dodatkową opiekę medyczną. Wzrosła świadomość menedżerów związana z osobami z niepełnosprawnością, ich prawami i potrzebami.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy

Orange Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności.