Zdrowie i dobrostan pracowników Orange Polska w czasie pandemii

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Orange Polska, aby zadbać o zdrowie i dobrostan pracowników w czasie pandemii, zapewniła szkolenia oraz narzędzia wspierające stały kontakt i pracę zespołową (#orangezdalnie). Pracowników zaproszono na cykliczne webinary dotyczące m.in. organizacji pracy zdalnej, kondycji psychicznej i fizycznej, zarządzania relacjami z bliskimi czy swoimi emocjami. Wprowadzono zasadę spotkań nie dłuższych niż godzinę. Dodatkowo na wewnętrznym portalu Orange Plazza powstała dedykowana społeczność – służącą wymianie doświadczeń, dzieleniu się swoimi problemami i wsparciem. W ankiecie pracowniczej na temat pracy zdalnej 92% badanych oceniło taki model jako dobry lub bardzo dobry, a 95% przyznało, ze funkcjonowanie zespołu w pracy zdalnej jest dobre lub bardzo dobre. Na webinarach średnio jest obecnych 1 tys. pracowników.