Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

Metryka praktyki

Firma: WP LAW Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W związku z pandemią COVID-19 WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners podjęła działania mające na celu zdrowe i bezpieczne miejsce pracy oraz minimalizację ryzyk pandemii. Wprowadzono hybrydowy model pracy, a pracowników wyposażono w urządzenia do pracy z domu. Biuro zostało przystosowane do pracy w warunkach pandemicznych poprzez odpowiednie oznakowania oraz dezynfekcję powierzchni. Spotkania w Kancelarii ograniczono do minimum na rzecz spotkań internetowych. Wdrożono dokument „Zasady bezpieczeństwa oraz higieny w związku z COVID-19″ na temat procedur postępowania w czasie pandemii. W Kancelarii wprowadzony został hybrydowy model pracy. Każdy pracownik wyposażony został w urządzenia techniczne dające możliwość pracy z domu. By zmniejszyć ryzyko zakażeń, biuro zostało przystosowane poprzez specjalne oznakowania oraz dezynfekcję powierzchni. Spotkania w Kancelarii ograniczone zostały do minimum na rzecz spotkań przy użyciu platform internetowych. W Kancelarii wdrożony został dokument „ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ HIGIENY W ZWIĄZKU Z COVID-19” określający wytyczne i procedury postępowania w czasie pandemii. Działania podjęte przez Kancelarię mają na celu ograniczanie rozprzestrzeniania oraz minimalizację ryzyka związanego z zakażeniem wirusem.