Zdalna rekrutacja, onboarding i digitalizacja dokumentów HR

Metryka praktyki

Firma: ING Tech Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Wszystkie rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są za pośrednictwem komunikatora internetowego. Firma ING Tech Poland udowodniła, że zdalna rekrutacja, onboarding i digitalizacja dokumentów HR jest możliwa i działa! Pierwszego dnia specjaliści HR łączą się z nowymi pracownikami wirtualnie, opowiadają o firmie i przeprowadzają szkolenia. Każdy otrzymuje pakiet informacyjny, dostęp do narzędzi i sprzętu, listę pracowników, którzy pomogą z formalnościami, oraz czas na zapoznanie się menedżerem i zespołem. W 2021 r. zespół HR dokonał digitalizacji dokumentacji pracowniczej i usprawnił obieg poprzez e-Teczki. Zdalna rekrutacja i onboarding jest prowadzony w ING Tech Poland od 1 kwietnia 2020. W 2021 roku ING Tech zatrudnił 1024 nowych pracowników (438 do Katowic, 586 do Warszawy). Proces rekrutacji i onboardingu jest pozytywnie oceniany przez pracowników. Promocja w mediach społecznościowych w tym temacie jest odbierana z aprobatą oraz szeroko komentowana. W 2021 roku 80% dokumentacji pracowniczej została zdigitalizowana. Przeszliśmy na e-teczki, a pracownicy i przełożeni mogą podpisywać dokumenty również elektronicznie. Bez wątpienia nowa rzeczywistość sprawiła, że zmienił się sposób pracy, ale również sposób rekrutowania i wdrażania nowych pracowników ze względu na bezpieczeństwo kandydatów i pracowników. Szeroko zakrojona komunikacja o zdalnej rekrutacji i onboardingu pozwoliła zapewnić kandydatów o tym, że ING Tech Poland nie tylko nie rezygnuje z zatrudniania, ale robi to odpowiedzialnie. Z kolei zmiana pracy, nowe otoczenie, przełożony, obowiązki to czynniki, które dodatkowo mogą powodować stres. Dlatego firmie zależało na tym, aby zdalny onboarding był przeprowadzony w sposób płynny, merytoryczny, ale również przy zachowaniu atmosfery ING Tech Poland. Wyzwaniem w trybie pracy zdalnej okazała się dotychczasowa papierowa dokumentacja pracownicza, która zmuszała pracowników do pojawienia się w biurze. Dzięki digitalizacji obieg dokumentów jest sprawniejszy i szybszy.