Zbiórki rzeczy – podejście REUSE

Metryka praktyki

Firma: Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne w ramach praktyki zbiórki rzeczy – podejście REUSE, przeprowadziło 2 zbiórki rzeczy na rzecz wsparcia osób potrzebujących. Odbiorcami akcji byli: Placówka Socjalizacyjna PANDA w Kozienicach, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL w Warszawie, Noclegownie w Warszawie. Zbierano głównie odzież i obuwie, a także książki i zabawki w dobrym stanie.