Zbiórka żywności – wolontariat pracowniczy Banku Zachodniego WBK

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 2 - Zero głodu

Według danych GUS w 2015 roku 2,8 mln Polaków żyło poniżej granicy skrajnego ubóstwa, są to osoby żyjące za kwotę poniżej 545 zł miesięcznie. Chętni wolontariusze – pracownicy Banku Zachodniego WBK zgłosili się do zrealizowania zbiórki żywności. Pracownicy podczas wewnętrznej akcji zbierali żywności na rzecz Banków Żywności z całej Polski. W akcję zaangażowało się 60 wolontariuszy w 12 miastach Polski. Akcja realizowana była wewnętrznie – tylko wśród pracowników (główne centrale i makroregiony). Zebrane produkty trafiły do potrzebujących w całej Polsce za pośrednictwem organizacji charytatywnych współpracujących z Bankami Żywności, takich jak: świetlice środowiskowe, noclegownie, ośrodki wychowawcze, hospicja, ośrodki wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domy dziecka.

Efekty zbiórka żywności – wolontariat pracowniczy mierzono na podstawie zbiorczego raportu przygotowanego przez Bank Żywności w Warszawie. Podczas zbiórki pracownicy zebrali 3338,60 kg żywności.

Dzięki akcji zebrana żywność trafiła do  1113 osób.  60 pracowników wolontariuszy, rozwinęło swoje kompetencje, jednocześnie się integrując i motywując.

Więcej informacji