Zbiórka „Witaj szkoło”

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Pracownicy Banku Zachodniego WBK, w ramach wolontariatu, zaangażowali się w organizację zbiórki „Witaj szkoło”. Kompletowanie artykułów szkolnych odbywało się we wskazanych przez nich lokalizacjach. Dodatkowo, poszukując najbardziej potrzebujących osób, decydowali, które organizacje zostaną beneficjentami zbiórki. Pomoc trafiła do 562 dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych i placówek szkolno-wychowawczych.