Zbiórka odpadów elektronicznych – Global e-Business Operations

Metryka praktyki

Firma: Global e-Business Operations,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma Global e-Business Operations przeprowadziła trzydniową zbiórkę odpadów elektronicznych wśród swoich pracowników. Działanie zrealizowane zostało we współpracy z firmą Elektrozbiórka (dostarczającą kontenery oraz transportującą zebrane odpady) i poprzedzone było kampanią informacyjno-promocyjną. Zbiórka starego sprzętu odbywała się bezpośrednio w biurach firmy, a oprócz tego zorganizowano dodatkową zbiórkę dużych i ciężkich sprzętów bezpośrednio z domów (telewizory, lodówki etc.). Łączna masa zebranych w ciągu trzech dni odpadów elektronicznych przekroczyła tonę.