Zbiórka i recykling odpadów

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Aby pomóc klientom lepiej radzić sobie z odpadami biurowymi, Lyreco Polska proponuje usługę zbiórki i recyklingu odpadów. Usługa recyklingu polega na dostarczaniu pojemników na odpady do zbierania odpadów recyklingowych, opróżnianiu pełnych pojemników na odpady i organizacji transportu pojemników z biura klienta do specjalnie wyznaczonego miejsca zbiorczego a także dopilnowaniu, żeby recykling przeprowadzały wyznaczone do tego punkty recyklingowe.

Usługa dotyczy odbioru  tonerów, zużytych baterii i akumulatorów, elektrośmieci, w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego, żarówek, kapsułek po kawie oraz opakowań.

Usługa zwrotu odpadów jest bezpłatna.