Zbiórka darów

Metryka praktyki

Firma: InterKadra,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma InterKadra zorganizowała zbiórkę darów dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.