Zbieraj nakrętki – Pomogą dzieciom!

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Firma T-Mobile Polska prowadzi w swoich siedzibach w Łodzi i Warszawie akcję zbiórki nakrętek pod hasłem Zbieraj nakrętki – Pomogą dzieciom! Wsparcie finansowe odpowiadające wartości sprzedanego na potrzeby recyklingu plastiku otrzymało Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek.