Zbadaj się na zdrowi

Metryka praktyki

Firma: Columbus Energy,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Z okazji Dnia Kobiet firma Columbus Energy zorganizowała akcję Zbadaj się na zdrowie, która miała na celu profilaktykę raka szyjki macicy oraz podniesienie świadomości wśród pracowników na temat tego, jak ważną rolę odgrywają badania ginekologiczne. W ramach akcji żeńska część kadry została obdarowana zestawem pobraniowym do cytologii płynnej LBC, który pozwala na wykrycie wczesnego stadium raka szyjki macicy. Akcja realizowana jest od 2019 r. Każda z pań pracujących w Spółce w Dniu Kobiet (8 marca 2021 r.) otrzymała zestaw do przeprowadzenia badania metodą cytologii płynnej LBC. Jest to niezwykle skuteczna metoda w wykrywaniu nawet bardzo wczesnych zmian nowotworowych szyjki macicy, dużo bardziej dokładna od konwencjonalnego badania. Łącznie Spółka ufundowała i rozdała 450 testów do wykonania cytologii płynnej jednowarstwowej LBC, wraz ze wskazaniem rekomendowanych gabinetów ginekologicznych, w których można było wykonać testy. W celu promocji akcji wśród żeńskiej kadry Columbusa, został przygotowany materiał wideo, który firma rozesłała mailowo do wszystkich pracowników w Dniu Kobiet. W filmie wystąpili dyrektorzy poszczególnych działów organizacji, którzy zadedykowali akcję pracownicom swoich zespołów i wyjaśnili dlaczego ważne są badania profilaktyczne, a cały przekaz wzmocnił Prezes Columbus – Dawid Zieliński.