Zazieleń biuro z IKEA Kraków

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma IKEA Retail, jako firma kierująca się zasadami zrównoważonego rozwoju w swej codziennej działalności, włączyła się w promocję idei ekobiura wśród innych instytucji i firm. W pierwszej kolejności podzieliła się swoimi doświadczeniami podczas konferencji „Zielone Biuro – Zielone Standardy w Biznesie” zorganizowanej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Po drugie we współpracy z fundacją opracowała i dystrybuowała broszurę, dzięki której instytucje różnego typu odnajdą produkty pomocne w tworzeniu zielonego biura, dowiedzą się, czym jest Certyfikat Zielone Biuro nadawany przez fundację i dlaczego warto zazieleniać biura.