Zawsze świeże – PAMSO

Metryka praktyki

Firma: PAMSO,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Żywność wymagająca przechowywania w warunkach chłodniczych jest szczególnie narażona na działanie czynników atmosferycznych, w tym wysokich temperatur. Złe przechowywanie może wpływać negatywnie na jakość produktu, a pośrednio na zdrowie klienta, który produkt ten spożywa. Świadome zagrożeń związanych z niewłaściwym postępowaniem z wyrobami spożywczymi Zakłady Mięsne PAMSO skierowały do klientów kampanię pod hasłem „Zawsze świeże”.Kampanię rozpoczęło badanie opinii przeprowadzone na 100 klientach sklepów firmowych PAMSO. Wyniki wykazały brak wiedzy klientów na temat przechowywania produktów mięsno-wędliniarskich i dlatego też firma przeszła do kolejnego etapu kampanii – edukacji. W 28 sklepach firmowych oraz 55 sklepach partnerskich firmy PAMSO w województwie łódzkim klienci mogli otrzymać poradnik „Zawsze Świeże”, zawierający wskazówki dotyczące m.in. zasad transportu zakupionych wyrobów do domu oraz temperatur, w których należy je przechowywać. Poradnik trafił do ok 11 tys klientów firmy. Równolegle na stronie Zakładów Mięsnych PAMSO działało forum, na którym zainteresowani mogli zadać pytanie ekspertowi. Dla internautów przygotowano również do pobrania elektroniczną wersję poradnika „Zawsze Świeże”.