Zatrudnienie wspierane – innowacyjna forma aktywizacji zawodowej osób niepelnosprawnych

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2012

W roku 2012, w ramach realizacji polityki różnorodności, w Carrefour Polska podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem EKON, które otrzymało od Fundacji Carrefour grant w wysokości 147 tys. euro na realizację projektu szkoleniowego. Celem szkolenia było zachęcenie uczestników do podjęcia zatrudnienia w sektorze ochrony środowiska. Przeszkolono 150 osób z grupy chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; dzięki szkoleniu 62 osoby znalazły zatrudnienie. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych to jeden z priorytetów polityki personalnej Grupy Carrefour. Od 2010 roku Carrefour Polska współpracuje z Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych PION, która zrzesza podmioty ekonomii społecznej. W Carrefour zatrudnionych jest 825 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem EKON zwiększa się wiedza pracowników Carrefour na temat sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy. Podejmowane działania propagują wizerunek tych osób jako pełnowartościowych pracowników. Prowadzą do integracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych, pomagają im w budowaniu wysokiej samooceny poprzez identyfikację mocnych stron i ich wykorzystanie w życiu zawodowym.