Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości (VR) do prezentacji działalności firmy

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

DB CARGO POLSKA wdrożyło aplikację, dzięki której przy użyciu rzeczywistości wirtualnej (VR) firma może prezentować swoją działalność w obszarze produkcji. Zakładając gogle VR, można przenieść się do zakładu utrzymania w Rybniku, a następnie zapoznać się z procesami naprawy wagonów oraz linii regeneracji zestawów kołowych. Głównym celem stworzenia aplikacji było dotarcie z ofertą i prezentacją firmy do jak najszerszego grona interesariuszy. Aplikacja jest i będzie stale wykorzystywana do różnych celów, w zależności od obszaru: 1) komunikacja: przedstawienie oferty firmy na targach branżowych, sympozjach, konferencjach; 2) HR: prezentacja pracy i używanych technologii na poszczególnych stanowiskach nowym pracownikom; 3) sprzedaż: przedstawienie oferty firmy na spotkaniach z klientami; 4) BHP: szkolenie BHP na konkretnym stanowisku pracy. Aplikacja jest w języku polskim. Firma przygotowuje też wersję angielską.