Zastosowanie gazu ziemnego do celów grzewczych i technologicznych w Grupie LOTOS S.A. – Grupa LOTOS S.A.

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2012

Grupa LOTOS realizuje długofalowy projekt Zastosowanie gazu ziemnego do celów grzewczych i technologicznych w Grupie LOTOS. Już od 2008 roku piece technologiczne rafinerii częściowo zasilano średniociśnieniowym gazem ziemnym. Jednak nie było wystarczających zdolności przesyłowych gazu, aby móc go wykorzystywać w większym stopniu. Dopiero wybudowanie w 2012 roku stacji gazowej przez Polskie Sieci Gazownicze w pobliżu rafinerii Grupy LOTOS pozwoliło na dwudziestokrotne zwiększenie poboru gazu ziemnego i wyeliminowanie oleju opałowego jako paliwa podstawowego do opalania kotłów elektrociepłowni koncernu i pieców technologicznych. Ostatnim, trzecim i najtrudniejszym, etapem przejścia rafinerii na gaz ziemny jest modernizacja kotłów. Przebudowa elektrociepłowni rozpoczęła się od przygotowań projektowych w 2011 roku, a zakończy w latach 2013–2014. Obecnie gazem ziemnym zasilane są dwa kotły. Gaz ziemny jest bardziej ekologiczny i emituje mniej dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla niż dotychczas stosowane paliwa. Efekty widoczne były już w 2012 roku przy częściowym wykorzystywaniu gazu ziemnego – emisja dwutlenku węgla została obniżona o ok. 100 000 ton, emisja dwutlenku siarki o 1500 ton, dwutlenku azotu o 240 ton, a pyłu o 160 ton.