Zasady segregacji dokumentów do zniszczenia w Credit Agricole Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Instytucje finansowe, jakimi są banki, produkują dużą ilość dokumentów w formie papierowej. Większość z nich wymaga utylizacji. Credit Agricole Bank Polska wprowadzając zasady segregacji dokumentów do zniszczenia, rozwiązał problem składowania papieru. Bank wziął udział w programie Ekoaktywni.com firmy Rhenus Data. Działania polegały na odpowiednim sortowaniu papierów i plastików przez pracowników banku. Materiały zostały przekazywane do organizatora akcji. Za każdy kilogram czystego papieru przyznawane były wirtualne punkty, które można było zamienić na zrealizowanie konkretnego działania na rzecz środowiska. Po pierwszym kwartale 2017 r. segregacja wynosiła 99% skuteczności.