Zasady Etyki w Biznesie – Job Impulse Polska

Metryka praktyki

Firma: Job Impulse Polska (Grupa Job),
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

Firma Job Impulse Polska opracowała Zasady Etyki w Biznesie. Obejmują one trzy obszary: politykę antykorupcyjną (współpraca z partnerami i dostawcami), zarządzanie zasobami ludzkimi i politykę ekologiczna. Dokument powstał z potrzeby spisania zasad, którymi kieruje się firma. Celem praktyki było też odpowiedzialne kształtowanie kultury korporacyjnej. W konsultacjach przy tworzeniu Zasad uczestniczyło 90% pracowników. Po ostatecznym opracowaniu dokument wydrukowano i wręczono pracownikom do ponownego zapoznania się i podpisania. Zasady Etyki w Biznesie zostały zamieszczone na stronie internetowej firmy. Wyznaczono również osobę odpowiedzialną za monitorowanie i ewaluację dokumentu.