Zasady dobrych praktyk – Commercial Union Polska

Metryka praktyki

Firma: Commercial Union,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

W 2006 r. Commercial Union PTE otrzymało nagrodę dla najlepszego funduszu emerytalnego w Europie Centralnej za swoją pracę w zakresie rozwijania zasad ładu korporacyjnego. Nagrodę przyznawaną przez prestiżowy magazyn Investment&Pensions, firma otrzymała za aktywne wykonywanie uprawnień akcjonariuszy, wprowadzanie standardów zachowań oraz edukację interesariuszy. W uzasadnieniu stwierdzono, że na młodym rynku emerytalnym, który wciąż kształtuje swoją pozycję, pionierska praca CU jest siłą sprawczą ustanawiania standardów ładu korporacyjnego.

CU przyjmuje aktywną postawę wobec spółek publicznych, w które inwestuje, zarówno zgłaszając wnioski na walnych zgromadzeniach, jak i publikując sposób głosowania. Fundusz w sposób zdecydowany popiera tych niezależnych członków rad nadzorczych, których poglądy są niekiedy kłopotliwe dla władz spółek, i nie waha się występować z odpowiednimi wnioskami gdy uważa, że zarząd spółki działał wbrew interesom spółki i jej akcjonariuszy. CU odgrywa również ważną rolę w tworzeniu nowych standardów ładu korporacyjnego, zarówno na forum Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, jak również publikując własne standardy.

Commercial Union Życie stało się inicjatorem powołania przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń Zespołu ds. dobrych praktyk zakładów ubezpieczeń. Przy udziale reprezentanta CU i na podstawie standardów CU Zespół wypracował dokument zawierający Zasady dobrych zakładów ubezpieczeń, przyjęty przez Zarząd PIU i aktualnie dyskutowany przez środowisko.