Zasady corporate governance – Otwarty fundusz emerytalny ING Nationale-Nederlanden

Metryka praktyki

Firma: ING Nationale-Nederlanden,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Otwarty fundusz emerytalny ING przygotował własne zasady Corporate Governance. Obok zbioru zasad GPW S.A. w Warszawie, kodeksu wypracowanego przez Polskie Forum Corporate Governance został stworzony kolejny punkt odniesienia.

Powstanie zasad wiąże się z faktem iż w przypadku funduszy emerytalnych transparentne i etyczne zachowanie na rynku kapitałowym ma istotny wpływ na funkcjonowanie systemu emerytalnego a negatywne działania wywierają bezpośrednie działanie na przyszłe emerytury beneficjentów.

Opracowane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne ING Nationale-Nederlanden Polska Zasady Ładu Korporacyjnego od 1 czerwca będą regulować postępowanie w spółkach będących przedmiotem inwestycji funduszu. Potrzebę stosowania zasad corporate governance w funduszach emerytalnych postuluje II Raport Wintera, a także nowe zasady OECD.

Potrzeba większego zaangażowania ze strony inwestorów instytucjonalnych wynika z faktu, iż podmioty te stanowią istotną grupę na każdym rynku kapitałowym. Z drugiej strony aktywność funduszy powinna być przejrzysta i jawna tak, aby beneficjenci funduszy, powierzający im swoje pieniądze mogli monitorować działania funduszy w spółkach.