Zasada 1 za 1 – Barlinek

Metryka praktyki

Firma: Barlinek,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
W ramach zainicjowanego w 2000 roku programu Zasada 1 za 1, w zamian za zakupioną paczkę deski barlineckiej, oznaczoną logo programu, sadzone jest jedno drzewko. Do tej pory program ekologiczny obejmował następujące województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie i wielkopolskie. W 2008 roku rozszerzono realizację programu poza granicę kraju – o Rosję i Ukrainę, gdzie wytwarzane są podłogi. Surowiec wykorzystywany w ich produkcji pozyskiwany jest wyłącznie z terenów objętych zracjonalizowaną gospodarką leśną [certyfikat Forest Stewardship Council (FSC)] Firma przekazuje najwięcej sadzonek tam, skąd pozyskuje najwięcej surowca do produkcji.Sadzonki są wykorzystane jako materiał do zalesiania (na gruntach rolnych bądź nieużytkach) lub odnawiania (na terenach pozbawionych drzew w wyniku wyrębu lub pożaru). Osobami zaangażowanymi w realizację projektu są pracownicy, zwłaszcza współpracujący z poszczególnymi nadleśnictwami, oraz społeczności lokalne, jak społeczność Winnicy na Ukrainie, biorąca udział w sadzeniu lasu. Barlinecki Las Klientów powstaje zgodnie z wymaganiami gospodarki leśnej, która kładzie nacisk na różnorodność gatunkową obsadzanych obszarów i zasady zrównoważonego rozwoju. O dobór właściwych gatunków na konkretnym terenie dbają leśniczy, co przyczynia się do dobrych relacji z nadleśnictwami.

Program jest ceniony przez pracowników firmy, a badania prowadzone wśród osób aplikujących do pracy pokazały, że ponad 80% potencjalnych pracowników słyszało o programie Zasada 1 za 1. Obecnie, po ośmiu latach trwania programu, barlinecki Las Klientów liczy 4,75 mln młodych dębów, buków, sosen i innych gatunków. W 2008 roku posadzono milion drzewek w Polsce, 120 tysięcy w okolicach Winnicy na Ukrainie oraz 60 tysięcy w okolicy Petersburga w Rosji.