Zarządzanie tematem ESG

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W celu zarządzania tematem ESG w III kwartale 2021 r. w Santander Banku Polska powołano Forum ESG, któremu przewodniczy CEO Banku. Forum ESG to grupa robocza, która na bieżąco opracowuje i wdraża w banku rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich pionów banku. Prace grupy skierowane są na wzmocnienie analizy w zakresie najważniejszych wyzwań oraz potencjalnych szans biznesowych związanych z czynnikami ESG w każdym obszarze działalności banku. Równolegle w banku kontynuowaliśmy edukację pracowników w zakresie ESG. W listopadzie odbył się pierwszy „ESG week”, podczas którego pracownicy mogli dowiedzieć się nie tylko co to są czynniki ESG, dlaczego są istotne ale też jak codzienna praca każdego wpisuje się w realizację tych wyzwań. Każdemu z czynników został poświęcony jeden dzień podczas którego można było np. spotkać się z ekspertami, obejrzeć wywiady, przeczytać ciekawe artykuły. Do udziału w wydarzeniach zapraszał CEO Banku.