Zarządzanie Strategią Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w GK PGNiG – PGNiG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Celem zarządzania Strategią Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w Grupie Kapitałowej PGNiG jest możliwość koordynacji tego procesu z poziomu centrali spółki, a równocześnie przekazanie pracownikom i podmiotom GK PGNiG możliwości faktycznego udziału w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju.

Struktura zarządzania działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w GK PGNiG jest trójstopniowa. Pierwszy poziom tworzonyjest przez prezesa zarządu i 2 wiceprezesów. Kolejny to Komitet Sterujący, którego główny trzon stanowią dyrektorzy poszczególnych departamentów centrali PGNiG i pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Jest to komórka odpowiedzialna za koordynację wdrożenia Strategii CSR. Regionalni koordynatorzy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu odpowiadają natomiast za koordynację działań, proces wdrażania strategii i stworzenie zespołu na poziomie oddziału czy spółki.

Najważniejsze cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu zostały wpisane do celów management by objectives dla poszczególnych dyrektorów departamentów centrali PGNiG. Ocena postępów organizacji w realizacji tych celów możliwa jest dzięki miernikom określonym w strategii.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom powstały indywidualne strategie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu dla poszczególnych gazowni, oddziałów i spółek GK PGNiG – spójne z taktyką przyjętą przez zarząd PGNiG, ale uwzględniające indywidualną specyfikę, cele i potrzeby biznesowe poszczególnych podmiotów GK PGNiG.

Kolejnym etapem projektu jest wdrożenie specjalnej platformy komunikacyjnej dla koordynatorów CSR, dzięki której możliwe będą sprawniejsza komunikacja oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do dokumentów związanych ze Strategią CSR.