Zarządzanie środowiskowe w BAT – BAT

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
British American Tobacco Polska S.A. posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001. W ramach przyjętej przez kierownictwo fabryki BAT w Augustowie polityki społecznej, firma wspiera wszelkie inicjatywy proekologiczne w rejonie Augustowa.W 2007 roku realizowane były trzy programy środowiskowe, które zakładają redukcję zużycia wody, energii elektrycznej i sprężonego powietrza o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Zakład osiąga również bardzo dobre wyniki w zakresie wskaźnika recyklingu, czyli stosunku odzyskiwanych odpadów do ilości odpadów składowanych na wysypisku. Prowadzone są również szkolenia dla pracowników mające na celu popularyzację i promocję prawidłowej segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania.

Przedstawiciele British American Tobacco zasiadają w komisji zarządzającej Funduszem Plantatorskim, organizacją powstałą w efekcie prywatyzacji zakładów tytoniowych w Augustowie. W ramach dobrych praktyk rolniczych, decyzją Komisji Funduszu Plantatorskiego, zakupiono i przekazano plantatorom tytoniu ponad 3200 sztuk sadzonek zanikających odmian drzewek owocowych. Ponadto podjęto inicjatywę wymiany ok. 400 suszarni opalanych drzewem na suszarnie opalane olejem, a także opracowano możliwość opalania suszarni z wykorzystaniem tzw. odpadów (np. łodygi tytoniu, trociny, gałęzie).