Zarządzanie satysfakcją pracowników – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2012

Orange Polska to ponad 22 400 pracowników. Jednym z głównych wyzwań w zarządzaniu firmą jest zapewnienie im satysfakcji z pracy. Program Zarządzanie satysfakcją pracowników odpowiada na potrzebę poprawy doświadczeń pracowników w całym cyklu życia organizacji. Składa się z kilku podstawowych elementów: cyklicznego badania satysfakcji, warsztatów mających na celu zdefiniowanie kluczowych inicjatyw naprawczych (o największym wpływie na satysfakcję pracowników), obejmuje też monitorowanie ich realizacji w ramach programu, badanie satysfakcji po realizacji wprowadzonych zmian oraz zapewnienie dobrej współpracy wewnątrz organizacji. W 2012 roku przeprowadzono dwie edycje badania satysfakcji pracowników.