Zarządzania stresem w Grupie EDF w Polsce – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma EDF Polska zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia profilaktyki antystresowej. Projekt Zarządzania stresem w Grupie EDF w Polsce polegał na zaangażowaniu możliwie szerokiego grona w działania antystresowe (m.in. związków zawodowych). Pierwszy etap akcji to edukowanie. We współpracy z IPSI przeprowadzony został cykl prelekcji dla pracowników na temat stresu i zarządzania energią życiową. Dodatkowo w magazynie firmowym zamieszczony został cykl artykułów o metodach radzenia sobie ze stresem, przygotowanych przez Wojciecha Eichelbergera. Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami 708 pracowników (ok. 20% załogi) oceniło wykłady, w których wzięli udział, na 4 pkt (w skali od 1 do 5); 177 menedżerów oceniło przygotowane dla nich warsztaty na 4,8 pkt (skala jw.). Równolegle toczyły się prace nad elementami systemu umożliwiającymi ocenę poziomu stresu w różnych obszarach. Na stanowiskach pracy pomiar wykonano w oparciu o obiektywną ocenę stresogenności badającą natężenie i częstotliwość występowania 33 czynników. Wśród pracowników za pomocą systemu monitorowania ocenę przeprowadzał przełożony, konsultując ją z pracownikiem i specjalistą BHP. Prace nad wyborem i opracowaniem metody prowadził zespół składający się z pracowników HR, BHP i reprezentantów związków zawodowych. Ostatni obszar dotyczył postrzegania stresu przez pracowników w trakcie corocznego badania opinii. Wyniki badań będą znane po pełnym włączeniu projektu, który obecnie jest w fazie wdrażania.