Zaprojektuj Swoją Przyszłość – Unilever

Metryka praktyki

Firma: Unilever,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Główną ideą akcji Zaprojektuj Swoją Przyszłość była aktywizacja studentów do działalności w lokalnych społecznościach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa miała formę konkursu – koła naukowe uczelni wyższych z całej Polski rywalizowały ze sobą o granty na realizację przedstawionych przez siebie projektów CSR. Pracownicy firmy Unilever wybrali w anonimowym głosowaniu 3 ich zdaniem najlepsze projekty, które otrzymały granty w wysokości 4 tys. zł. W 2014 roku przedsięwzięcie zostanie rozszerzone na inne kraje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Węgry, Czechy i Rumunię.