Zaprogramuj swoją przyszłość – Transition Technologies

Metryka praktyki

Firma: Transition Technologies,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Zaprogramuj swoją przyszłość to ogólnopolski program edukacyjny mający na celu podnoszenie praktycznych umiejętności z zakresu programowania wśród uczniów klas ponadgimnazjalnych o profilach informatycznych. Jest realizowany w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie, VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi a także w III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku. W ramach projektu organizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu podstaw programowania oraz konkursy wewnątrzszkolne. Dla najzdolniejszych uczniów przewidziane są letnie praktyki w regionalnym oddziale Transition Technologies.