Zaprezentuj się odpowiedzialnie – Pomorska Spółka Gazownictwa

Metryka praktyki

Firma: Pomorska Spółka Gazownictwa,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialna konsumpcja
Dokument źródłowy: Raport 2010

Ze względu na potrzebę ujednolicenia rodzaju upominków, budowy spójnego wizerunku spółki oraz wyeliminowania upominków niezgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu – opracowano i wdrożono zasady postępowania przy dokonywaniu zakupów podarunków firmowych.

Od 2010 roku zgodnie z nową polityką przy zakupie upominków branych jest pod uwagę wiele kryteriów związanych z procesem ich produkcji. Po pierwsze produkty muszą być ekologiczne, czyli wyprodukowane w technologii przyjaznej dla środowiska, przy użyciu materiałów naturalnych i nadających się do recyklingu. Po drugie należy upewnić się, czy podczas produkcji nie są łamane prawa pracownicze, czy producent nie zatrudnia dzieci i nie stosuje pracy przymusowej. Trzecią ważną kwestią jest, aby upominki zostały wyprodukowane w Polsce, były bezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego, posiadały specjalne certyfikaty i atesty, promowały lokalne rękodzieło, kulturę i sztukę, były wykonane ręcznie, a także propagowały zdrowy i aktywny tryb życia.

Dzięki wdrożeniu nowych zasad wszystkie zamawiane upominki firmowe są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Firma zrezygnowała z zakupu dużej ilości tanich podarunków masowych na rzecz mniejszej ilości produktów spełniających przyjęte kryteria. Przekazując takie upominki, firma kształtuje świadomość interesariuszy pod względem dokonywania zakupów bezpiecznych, ekologicznych i wspierających lokalnych producentów. Dzięki temu spółka ma wpływ na swój łańcuch dostaw, edukując i selekcjonując dostawców oraz partnerów biznesowych.