Zapobiegania nadużyciom w środowisku pracy

Metryka praktyki

Firma: Walstead Central Europe / Walstead Kraków,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 5 - Równość płci

Firma Walstead Central Europe/ Walstead Kraków wdrożyła szereg praktyk składających się na program zapobiegania nadużyciom w środowisku pracy. Są to: anonimowe skrzynki kontaktowe we wszystkich zakładach – adres mailowy powiedz@; szkolenie antymobbingowe obowiązkowe dla wszystkich liderów w firmie; raport wykorzystania przerw pozwalający kontrolować czas spędzony „na papierosie”; obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pracowników z zasad etyki w biznesie, w tym przeciwdziałania korupcji, budowania dobrych praktyk współżycia społecznego. Firma dokonuje analizy zgłoszeń poprzez kanały komunikacji udostępnione w tym programie. Dane ilościowe i pełne zestawienie dostępne jest w dziale HR firmy. Efektywność szkoleń mierzona jest wskaźnikiem wykonania szkoleń i zaliczenia testów przez zobowiązanych do tego pracowników w ciągu roku. Nasza firma odnotowuje korzyści polegające na budowaniu i osiąganiu bardziej przyjaznego wizerunku i środowiska pracy. Dzięki budowaniu transparentnego podejścia do przerw w pracy, firma uzyskuje efekt poczucia sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników.