Zaplanuj swoją karierę – współpraca ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi – TRI (Poland)

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma TRI (Poland) postanowiła otworzyć swój zakład na uczniów i studentów. Kilka razy do roku odbywają się wizyty, podczas których uczniowie i studenci poznają profil i kulturę organizacyjną firmy, odwiedzają halę produkcyjną, zapoznając się z procesem produkcji, i oglądają park maszynowy. We współpracy z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie organizowane są warsztaty dla studentów poświęcone wybranym zagadnieniom i narzędziom tzw. szczupłej organizacji produkcji (lean manufacturing), jakie stosowane są w zakładzie. Również kilka razy w roku studenci oraz uczniowie szkół średnich mają możliwość odbycia praktyk. Praktykanci angażowani są w doskonalenie procesów produkcyjnych, a także w wiele innych, ciekawych prac projektowych. W roku szkolnym 2011/2012 łącznie w warsztatach oraz praktykach w TRI (Poland) wzięło udział 268 uczniów i studentów. Firmie ta współpraca pomaga zyskać nie tylko potencjalnych pracowników, ale też poznać opinię młodych ludzi, posiadających wiedzę teoretyczną, mających świeże spojrzenie na niektóre wdrożone w TRI rozwiązania.