Zamieniam się w słuch

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Zamieniam się w słuch to program Credit Agricole Bank Polska na rzecz poprawy dostępności usług bankowych dla osób niesłyszących. Doradcy podczas kontaktu z klientami w placówkach lub na CA24 Infolinii mogli skorzystać z systemu zdalnego tłumaczenia na polski język migowy – MIGAM. W ramach inicjatywy, bank wyposażył 20 placówek w pętle indukcyjne, tłumaczył na PJM reklamy i oferty, zastosował filtry w wyszukiwarce na stronie internetowej, pozwalające klientom znaleźć placówki z udogodnieniami.

W 2021 r. bank wprowadził też do oferty konto bez opłat dla osób niesłyszących. W pakiecie proponowano kartę wielowalutową, wypłaty z bankomatów na całym świecie i przelewy ekspresowe Express Elixir. Bank współpracował również z Fundacją FONIS, a w 2021 roku sfinansował projekt „Szkoła rodzenia w języku migowym”. Dzięki programowi „Zamieniam się słuch”, bank mógł lepiej poznać świat osób głuchych, zrozumieć ich potrzeby i dostosować swoją ofertę do ich oczekiwań.

Efektywność praktyki mierzono poprzez liczbę użyć usług dla osób niesłyszących, która w 2021 r. wzrosła o 47% w porównaniu do 2020 r., a także liczbę zainstalowanych pętli indukcyjnych (10 pętli w 2020 r., 10 w 2021 r.).

Koncert Dawida Podsiadło dla osób słabosłyszących:

Szkoła rodzenia w języku migowym:

Spot #mniejplastiku w PJM:

Oferta banku dla niesłyszących (konto za 0 zł):

Odroczenie spłaty kredytu w PJM:

Tłumacz Migam w placówkach:

Inne:

https://www.fonis.pl/rusza-szkola-rodzenia-w-jezyku-migowym/

https://www.fonis.pl/szkola-rodzenia-w-jezyku-migowym/