Zakończenie zakupu i sprzedaży żywego karpia

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 14 - Życie pod wodą

W 2020 roku Carrefour Polska podjął zobowiązanie dotyczące całkowitego wycofania ze sprzedaży karpia żywego od roku 2021. Zobowiązanie to było efektem wspólnych uzgodnień z dostawcami sieci, którzy otrzymali czas na dostosowanie swoich hodowli oraz infrastruktury do nowych warunków przygotowania i transportu ryb.

W roku 2020 sieć nie sprzedawała już żywych karpi, a wyłącznie ryby po uprzednim uboju. Nadal jednak w sklepach znajdowały się baseny z żywymi rybami. W roku 2021 Carrefour nie kupował już żywych ryb od hodowców, oferując klientom wyłącznie możliwość zakupu karpia przygotowanego w różnych postaciach (m.in. ryby całe, patroszone, tusze, dzwonka, filety w sprzedaży tradycyjnej i elementy pakowane). Ryby trafiały do sieci po uboju u dostawcy w specjalnych opakowaniach chłodniczych gwarantujących ich najwyższą jakość.

Carrefour wycofał ze sprzedaży karpia żywego w trosce o poprawę dobrostanu ryb. Efektywność tego działania mierzona jest na podstawie braku zakupu od dostawców i sprzedaży żywego karpia we wszystkich sklepach sieci w 2021 roku.

Praktyka Carrefour kierowana jest zarówno do klientów jak i dostawców sieci. Firma kładzie nacisk na dobrostan zwierząt oraz ich humanitarne traktowanie odpowiadając na nowe oczekiwania polskich konsumentów oraz promując dobre praktyki wśród swoich partnerów biznesowych, zachęcając ich do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego.