#zaKOLEJujsięznami – projekt LEON

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma DB CARGO POLSKA wprowadziła program #zaKOLEJujsięznami – projekt LEON w odpowiedzi na rosnący problem z pozyskaniem wykwalifikowanych osób do pracy na kolei wynikający z małej dostępności tego typu specjalistów na rynku. Celem programu było pozyskanie kandydatów do pracy lub wyszkolenie osób bez doświadczenia. Dodatkowo celem kampanii marketingowo-rekrutacyjnej było dotarcie do osób z różnych grup, w tym do kobiet, pokazując, że praca na kolei jest atrakcyjnym i stabilnym kierunkiem rozwoju zawodowego w firmie, która oferuje środowisko pracy wspierające ideę różnorodności. Spotkania rekrutacyjne z kandydatami stanowiły dla nich okazję do poznania bliżej branży kolejowej, specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach oraz możliwości rozwoju zawodowego w firmie. Uczestnicy mogli skorzystać z mobilnego symulatora jazdy lokomotywą Vectron, zwiedzić zakład taboru kolejowego w Rybniku, a za pomocą okularów VR zwiedzić linię potokową do regeneracji zestawów kołowych. Jednym z efektów projektu było pozyskanie większej liczby aplikacji kobiet na stanowiska promowane w trakcie kampanii w porównaniu z 2021 r. Projekt stanowi przykład nowoczesnej i kreatywnej formy budowania wizerunku marki pracodawcy.