Zakłady Specjalne Totalizatora Sportowego na rzecz Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

W marcu 2022 r. Totalizator Sportowy uruchomił Zakłady Specjalne na rzecz Ukrainy – grę liczbową, z której cały przychód, z wyłączeniem dopłat ustawowych, został przekazany na pomoc Ukrainie. Losy można było nabyć we wszystkich punktach Totalizatora Sportowego, a wszelkie koszty organizacji gry, w tym wartość wygranych, pokrywał Totalizator Sportowy. W trakcie pierwszej i drugiej edycji Zakładów udało się zebrać łącznie 4 270 904 zł na pomoc Ukrainie. Pieniądze przeznaczone zostały na pomoc uchodźcom w przystosowaniu się do życia w nowym kraju, naukę języka, wsparcie w znalezieniu pracy oraz działania integracyjne.