Zakład Separacji Popiołów Siekierki

Metryka praktyki

Firma: Lafarge,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Gospodarka w obiegu zamkniętym
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W ramach współpracy Lafarge i PGNiG Termika utworzono Zakład Separacji Popiołów Siekierki (ZSPS). Zakłąd oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania węgla i przekształca je w dwa rodzaje produktów, które wprowadzane są ponownie do obiegu. Inwestycja realizuje założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Powstałe w ten sposób ProAsh® i paliwo High Carbon mają zastosowanie w różnych segmentach gospodarki, m.in. w przemyśle i sektorze budowlanym.