Zajęcia praktyczne dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Metryka praktyki

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

DIAGNOSTYKA stawia na edukację nie tylko swoich pacjentów, ale również studentów i przyszłych pracowników branży medycznej. Laboratorium Centralne DIAGNOSTYKI w Warszawie, na mocy porozumienia z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, realizowało zajęcia z przedmiotu praktyczna nauka zawodu dla studentów V roku analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego. Przyszli diagności, pod okiem doświadczonych opiekunów z DIAGNOSTYKI, zapoznali się z organizacją pracy i zasadami bezpieczeństwa zarówno w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, jak i Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym. W ten sposób mają okazję do rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania zdobytej na uczelni wiedzy w największym i najnowocześniejszym laboratorium medycznym w Polsce.