Zagrzewamy do nauki – PGNIG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2013

Do uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu mazowieckiego skierowany był program realizowany przez PGNiG o nazwie Zagrzewamy do nauki. Mentorzy-pracownicy prowadzili warsztaty techniczne, zajęcia rozwijające umiejętności miękkie, opiekowali się uczniami podczas praktyk zawodowych, a także przygotowali materiały na zajęcia i ułożyli konkursy wiedzy. Uczniowie mieli też możliwość wzięcia udziału w Programie Stypendialnym, a szkoły otrzymały dofinansowanie na doposażenie pracowni. Jednym z efektów działań jest przywrócenie do Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego zawodu „technik energetyk”.