Zagospodarowanie terenu Parku Zachodniego we Wrocławiu

Metryka praktyki

Firma: Vantage Development,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Spółka Vantage Development realizuje od 2018 roku wielofunkcyjną inwestycję mieszkaniową na terenie dawnego Portu Popowice, w sąsiedztwie Parku Zachodniego. Po zakończeniu budowy II etapu Portu Popowice, spółka zdecydowała o zagospodarowaniu terenu parku, bezpośrednio przylegającego do inwestycji. Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z wrocławskim Zarządem Zieleni Miejskiej. Na terenie parku wytyczono nowe ścieżki, przygotowano oświetlenie oraz umieszczono elementy małej architektury. Uzupełniono roślinność parku poprzez nowe nasadzenia. Przygotowano także drewniany pomost, łączący Port Popowice z Parkiem Zachodnim, którego realizacja pozwoliła uniknąć wycinki istniejących drzew. Dzięki ścieżkom zrealizowanym w spadku teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami dziecięcymi.