Zaczytany biznes.

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Provident Polska wspólnie z Fundacją Zaczytani.org prowadzi akcję Zaczytany biznes. Wspólne działania obejmują promocję czytelnictwa poprzez m.in.: zbiórkę książek na rzecz Fundacji, które następnie są przekazywane do szpitali, świetlic środowiskowych, domów dziecka i przedszkoli. W ramach praktyki zebrano ponad 28 tys. książek. Od 2017 r. z działań na rzecz edukacji czytelnictwa skorzystało ponad 500 tys. dzieci i dorosłych.