Zaangażowanie w inicjatywy lokalne, wspierające tworzenie i rozwój przestrzeni miejskich – Skanska Property Poland

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Skanska Property Poland jest firmą, która tworzy biurowce, ale zależy jej także na szeroko pojętych przestrzeniach miejskich. W roku 2012 firma zaangażowała się w renowację mozaik prof. Józefa Hałasa przy ul. Podwale we Wrocławiu. We współpracy z wrocławskim architektem Zbigniewem Maćkowem, plastyk miejską Beatą Urbanowicz oraz opiekunami samego prof. Hałasa, którzy merytorycznie wspierali akcję, firma podjęła się renowacji mozaik wrocławskiego twórcy, powstałych w 1968 roku na budynkach mieszkalnych. Dzieła prof. Hałasa w całości zasłonięte były graffiti oraz zaniedbaną zielenią. Działania renowacyjne, koordynowane przez pracowniczkę Skanska, objęły wyczyszczenie mozaik, zabezpieczenie ich warstwą ochronną specjalnego preparatu „anti-graffiti” oraz uporządkowanie zieleni wokół. Inicjatywa ta miała przywrócić dawną świetność przestrzeni miejskiej: podnieść jej walory estetyczne i – dzięki mozaikom – artystyczne.