Zaangażowanie Społeczności Lokalnych

Metryka praktyki

Firma: Wiśniowski,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

W ramach Zaangażowania Społeczności Lokalnych założyciel firmy WIŚNIOWSKI powołał Fundację Horyzont360. Organizacja wdraża projekty CSR-owe na rzecz podmiotów z Grupy WIŚNIOWSKI. Firma przy udziale Fundacji od 2019 roku realizuje projekt „Działaj Lokalnie”, budujący zaangażowanie społeczne, a także podejmuje działania w obszarze tworzenia lokalnych sieci współpracy. W ramach projektu co roku społeczność lokalna jest zachęcana do realizacji oddolnych inicjatyw, które Firma wspiera finansowo, organizacyjnie oraz technicznie.