Zaangażowanie społeczne pracowników LPP

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Ważnym obszarem działań LPP jest wsparcie rozwoju start-upów oraz podmiotów ekonomii społecznej. Takim podmiotem jest m.in. Fundacja Innowacji Społecznej, wdrażająca programy aktywizacji społeczno-zawodowej. W 2021 r. firma zaangażowała się w projekt pn. mobilna kawiarnia „Kuźnia”, która jest miejscem pierwszego kontaktu z pracą dla młodych ludzi z placówek opiekuńczo-wychowawczych. LPP zaprosiło fundację do 5 biur w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim, umożliwiając sprzedaż produktów wśród pracowników, w momencie, gdy taka działalność była utrudniona. Firma włączyła się też w zbiórkę butów start-upu WoshWosh, wpisującą się w realizowaną przez LPP strategię zrównoważonego rozwoju, łącząc troskę o środowisko oraz zaangażowanie społeczne pracowników LPP.