Zaangażowanie najwyższego kierownictwa w zrównoważony rozwój – CEMEX Polska

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2012

Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i Zarządu w działania zrównoważonego rozwoju podkreśla ich znaczenie i daje dobry przykład wszystkim pracownikom firmy CEMEX Polska. Zarząd aktywnie wspiera i inicjuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. W firmie funkcjonuje Komitet Zrównoważonego Rozwoju, w skład którego wchodzą przedstawiciele kadry zarządzającej z prezesem Zarządu na czele. Inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju są omawiane również podczas spotkań Zarządu, a po Konferencji Kierownictwa CEMEX Polska, w kwietniu 2012, jej uczestnicy – dyrektorzy, kierownicy oraz menedżerowie – posadzili 4900 drzew, aby zneutralizować negatywny wpływ organizacji konferencji na środowisko naturalne (obliczony ślad węglowy wyniósł 9,816 kg CO2).