Zaangażowanie na rzecz Inicjatywy Mobilności Pracy

Metryka praktyki

Firma: Grupa Aterima,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2013

Praca merytoryczna charakteryzowała również wolontariat w firmie Aterima. Zaangażowanie na rzecz Inicjatywy Mobilności Pracy to projekt, w ramach którego pracownicy wsparli Stowarzyszenie IMP reprezentujące przedsiębiorców – eksporterów usług poprzez przygotowywanie materiałów eksperckich i analiz, działania komunikacyjne, reprezentowanie w kontaktach zewnętrznych. Cała inicjatywa związana jest z planowanymi przez Komisję Europejską, a negatywnie ocenianymi przez branżę eksporterów usług, zmianami w zakresie Dyrektywy 96/71/WE w sprawie delegowania, na podstawie której funkcjonują europejscy eksporterzy usług do innych krajów UE.

www.inicjatywa.eu