Zaangażowanie i bezpieczeństwo mają znaczenie

Metryka praktyki

Firma: Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów firmy Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne. Firma zorganizowała konkurs na scenariusz, opowiadanie lub klip wideo mówiący o zaangażowaniu i bezpieczeństwie w firmie. Konkurs łączył w sobie promocję: modelu zarządzania Servier, wartości firmy (troska, wspólne działanie, dążenie do sukcesu, dążenie do innowacyjności) oraz bezpieczeństwa. Konkurs pod nazwą Zaangażowanie i bezpieczeństwo mają znaczenie skierowany był do wszystkich pracowników. Laureatami zostało czterech uczestników konkursu, którzy przygotowali prace, zaprezentowane następnie pracownikom firmy.

Korzyści dla firmy:

  • zwrócenie uwagi na kwestię bezpieczeństwa nie tylko w pracy, w drodze, ale również w domu
  • okazja do edukowania i wzajemnego inspirowania się przez pracowników

Korzyści dla adresata:

  • podnoszenie świadomości wśród pracowników w zakresie bezpieczeństwa
  • zaangażowanie w tematykę bezpieczeństwa i pracę twórczą