Z piwa w paliwo – biogaz z piwa przeznaczonego do utylizacji

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Odnawialne źródła energii
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Zamiast marnować piwo, które nie sprzedało się w trakcie zamknięcia gastronomii, firma odebrała je i przetworzyła w biogaz. Odbiór 35 tys. beczek stanowił niemałe logistyczne i ekologiczne wyzwanie.

Niesprzedane piwo, które wróciło do producenta przetworzono jednak w zieloną energię w postaci biogazu. Biogaz to naturalne, zielone źródło energii, które powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu materii organicznej. Dzięki takim działaniom nic się nie marnuje, a ponowne użycie piwa jako surowca do produkcji biogazu ogranicza emisję CO2 do atmosfery.

Dodatkowo wszystkie ścieki powstające w browarze w Żywcu są wstępnie oczyszczane na miejscu, zanim trafią do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Obecnie około 13% wykorzystywanej energii cieplnej pochodzi ze spalania biogazu, który produkuj sama firma. Dzięki akcji Grupa Żywiec zamiast zutylizować 35 tysięcy kegów piwa poddała je przetworzeniu na ekologiczne paliwo w postaci biogazu.

Ponowne wykorzystanie produktów Grupy Żywiec wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki przetworzeniu tysięcy beczek piwa udało się osiągnąć wiele korzyści: nic się nie zmarnowało, nie powstały żadne odpady, partnerzy firmy otrzymali wsparcie w trudnym dla nich momencie, a piwo wróciło do obiegu w nowej formie, stanowiąc paliwo dla zielonej energii.

https://drugastronaz.pl/zielona-energia-z-piwa-w-paliwo/