Youth Empowered – Możesz więcej niż myślisz

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program kierowany jest do osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które z różnych powodów pozostają jednocześnie poza rynkiem pracy i systemem edukacji oraz nie uczestniczą w szkoleniach zawodowych (NEET). Dodatkowo działania skierowane będą do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców.

Program wspiera proces włączenia zawodowego poprzez oferowanie uczestnikom narzędzi zwiększających ich potencjał i możliwości na rynku pracy. Składa się z 3 modułów: 1-dniowych warsztatów, e-learningu i programu mentoringowego.

W pierwszym etapie w wybranych miejscowościach na terenie całej Polski odbyło się 65 warsztatów, poprowadzonych przez wyspecjalizowanych trenerów i jednocześnie ekspertów ds. włączenia zawodowego, którzy pomagali uczestnikom rozwinąć m.in kompetencje miękkie np. dotyczące określania własnego potencjału, jak również podpowiadali, jak lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Uczestnicy warsztatów mogli porozmawiać o swoich zainteresowaniach zawodowych, alternatywnych wizjach kariery i czynnikach decydujących o wyborze ścieżki zawodowej. W kolejnym etapie uczestnicy programu mogą skorzystać ze szkoleń dostępnych na platformie e-learningowej, na której również mogą umawiać się na sesje monitoringowe z wybranym przez siebie mentorem – pracownikami Coca Cola HBC Polska.

W ramach programu przeszkolono 1291 osób.

Dane GUS wskazują, że w roku 2016 w Polsce nie uczyło się i nie pracowało aż 11 proc. osób w wieku od 15 do 24 lat. Z badania, które jest punktem wyjścia dla polskiej edycji programu #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz wynika, że 51 proc. przedstawicieli tej grupy jest zadowolonych ze swojej sytuacji życiowej, a 38 proc. jest przekonanych, że w znalezieniu pracy liczą się głównie szczęście i kontakty. Równocześnie 33 proc. badanych nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, a tylko 26 proc. było na rozmowie w sprawie pracy.

Program realizowany jest przez koalicję partnerów, w skład której wchodzą organizacje pozarządowe: Fundacja Sempre a Frente, Stowarzyszenie Morena, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Semper Avanti oraz Polski Czerwony Krzyż. Patronat nad programem objęła Krajowa Izba Gospodarcza.

Więcej informacji: